Közösséget építünk

A lakosok, helyi szervezetek javaslatait várja az önkormányzat

2017. november 22.

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete évente kitüntetésben részesíti a kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket, szakmai közösségeket. A korábbi évekhez hasonlóan a kerület vezetése az idén is várja a józsefvárosiak javaslatait.

 Díszpolgári Cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárságú személynek, közösségnek, aki(k) kiemelkedő munkájával a kerületben vagy országosan, illetve nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett, és ezzel a kerület polgárai körében közmegbecsülésre tett szert, továbbá hozzájárult Józsefváros fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez. 


Józsefvárosi Becsületkereszt a kerület érdekében kiemelkedő tevékenységet végző, egész életműve alapján elismerésre méltó magyar és külföldi magánszemély vagy Józsefváros érdekében kiemelkedő tevékenységet végző szervezet részére adományozható. 


Józsefvárosért kitüntetés a kerület fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely területén kiemelkedő tevékenységet végző, magyar és külföldi magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervek részére adható.  

 
A kitüntetendő személyekre, szervezetekre, vállalkozásokra várják a kerületi lakosok, társadalmi és civil szervezetek javaslatait.

 
Jó Sport elismerés a testnevelési és sporttevékenység területén kiemelkedő munkát végzett természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére adományozható különösen: 

 
• a kerületi testnevelési és sporttevékenység érdekében évek óta végzett példamutató tevékenységért,
 
• az ifjúsági testedzés és diáksport eredményes szervezéséért, 
 
• kiemelkedő sportteljesítmény vagy egész életmű elismeréseként,
 
• nemzetközi eredményesség és az azt segítő tevékenység elismeréseként, 
 
• a kerület testnevelési és sportmozgalmának, feltételrendszerének anyagi támogatásáért,
 
• a kerület sportlétesítményeinek fejlesztéséért, fenntartásáért végzett kiemelkedő teljesítmény elismeréseként.

 
A kitüntetendő személyekre, szervezetekre várjuk a kerületi sportegyesületek és sportszövetségek, valamint 20 józsefvárosi választópolgár együttes javaslatát.

 
A kitüntetési javaslatokat írásban 2017. december 15-ig a Polgármesternek címezve, a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztályára kérjük eljuttatni (VIII. kerület, Baross utca 63-67. III. emelet 301-es szoba).


Forrás: jozsefvaros.hu
Fotó: Ványi Ákos/Józsefváros újság
 

« vissza