Kerületi hírek

Ösztöndíjat kaphatnak a tehetséges diákok

A Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért kuratóriuma pályázatot hirdet a józsefvárosi középiskolák 10-11. évfolyamára járó, kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő diákjai számára. A tehetséges tanulók mellett a józsefvárosi lakosok, illetve a kerületi székhelyű intézmények, szervezetek is pályázhatnak támogatásra.

Pályázási lehetőség a tehetséges tanulóknak

Havonta mindösszesen 50.000 forint ösztöndíjat nyerhet el az a tehetséges tanuló, aki VIII. kerületi állami fenntartású középiskola 10-11. évfolyamos tanulója a 2018/2019. tanévben, józsefvárosi lakóhellyel rendelkezik, és tanulmányi átlageredménye a 2017/2018. tanév végén legalább 4,5 (magatartás és szorgalom érdemjegye nélkül). Az elbírálás során előnyt jelent a felmenő rendszerű budapesti, országos tanulmányi versenyeken elért helyezés és a minél jobb tanulmányi előmenetel. A pályázatok beérkezésének határideje szeptember 4.


Pályázati felhívás józsefvárosi lakosok, intézmények és szervezetek számára

A józsefvárosi lakosok és a józsefvárosi székhelyű intézmények, szervezetek az alábbi kategóriákban és témakörökben pályázhatnak:

A.           A kerületi szociális és egészségügyi ellátás tárgyi és személyi vonatkozásainak támogatása

B.           A korszerű oktatás és nevelés támogatása

1.            Az idegen nyelv tanításának fejlesztése

2.            Az oktatásban résztvevők munkakörülményeinek javítása

3.            A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint a tehetséges diákok támogatása

4.            Kreativitásra nevelés

5.            Alternatív és kísérleti programok


Pályázat nyújtható be a pályázati célban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos szakmai program megvalósítására, eszközbeszerzésre. Pályázatot nyújthat be a VIII. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező magánszemély (kiskorú esetén törvényes képviselője), valamint azon intézmény, szervezet, amely tevékenységét a VIII. kerületben, a kerület lakossága érdekében fejti ki. A pályázatok beérkezésének határideje szeptember 10.

A pályáztatás rendjéről, a bírálati szempontokról, a formai és tartalmi követelményekről, a benyújtás módjáról és helyéről minden további információ megtalálható KSKA honlapján: http://www.karacsonysandorkozalapitvany.hu/palyazati-felhivas/, illetve a pályázati eljárásra vonatkozóan további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: e-mail: karacsonysandorkozalapitvany@jozsefvaros.hu, telefon: 06-1-459-2168.


Az alapítványról

A Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért nevű szervezetet Józsefváros önkormányzatának a képviselő-testülete alapított 1992-ben, majd 2016-ban megújította azt a még hatékonyabb működés érdekében. Az alapítvány fő célja a névadó kiemelkedő pedagógiai munkásságára emlékezve a gyermekek és fiatalok személyiségformálásának aktív támogatása és az idősek segítése.

Az alapítvány kiemelt feladatának érzi a józsefvárosi oktatási, nevelési, szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi intézmények korszerűsítésének, felszerelésének elősegítését, az oktatásban résztvevők élet- és munkakörülményeinek javítását, az egészségügyi alapellátás szakmai fejlesztésének elősegítését. Emellett részt kíván vállalni a nagycsaládosok támogatásában, a józsefvárosi fiatalok színházra nevelésében, a nemzetiségi kultúrák terjesztésében valamint a kerületi szociális és egészségügyi ellátás tárgyi és személyi vonatkozásainak támogatásában, különös tekintettel a kisnyugdíjasokra.

Forrás: jozsefvaros.hu

« vissza