Múlt és jelen

Az eltűnt grund nyomában

2020. december 25.

A Pál utcai fiúk nem dokumentumregény, de nem is pusztán a képzelet szülte. Hőseit Molnár Ferenc a gimnazista társairól mintázta, helyszínei Józsefvárosban és Ferencvárosban máig léteznek. Még a füvészkerti tóról is sok feljegyzés maradt, bár helyén ma klinikaépület áll. A grundot azonban hiába keressük a régi térképeken és iratokban, nincs felőle teljes bizonyosság.

A Pál utca 2–4. számú ház falán az Olasz Rádió és Televízió (RAI) kezdeményezésére 1990 óta hirdeti emléktábla, hogy egykor itt volt a grund. Az olaszoknak ugyanúgy sajátjuk Molnár Ferenc regénye, mint nekünk. A ház lakóit kerestem meg először – mint legilletékesebbeket, ha már a grundon laknak –, s valóban sokat tudnak, de még inkább hosszas nyomozásra késztettek. Dr. Zergényi Gyula, aki születésétől itt él – immár 73 éve –, mindjárt azzal kezdte, hogy „tévhitben vannak az emberek, nem ennek a háznak a helyén volt a grund. Ez a ház már akkor is állt egyemeletes formában, és a grund körülötte volt”.

Az irodalomtörténészek szerint a regény 1889 tavaszán játszódik, így olyan térképet kerestem, ami kevéssel előbbi. Az 1873-as kataszteri térképen azonban nemcsak háznak, de még a Pál és a Csepregi utcának sincs nyoma, csak szaggatott vonal jelzi, hol fognak nyílni az utcák. A Mária utcának ezen a felén földek voltak, csak a körút felé állt néhány kisebb ház. Kerestem-kutattam az egyemeletes ház után, amit Zergényi úr említett, s amit a regény első kiadásaiban található helyszínrajz is igazolni látszik, de nem találtam nyomát. Az első telekkönyvi bejegyzés Makay Endre ingatlanszerzéséről szól 1887 januárjában, aki a ház építtetője volt, és a háromemeletes ház is szerepel egy nem sokkal későbbi kiegészítésben. „A már 90 felett járó Hatalyák Vilma néni, az építtető unokája segített nekünk, hogy a ház múltját feltárjuk, amikor néhány éve pályáztunk felújítási pénzre az önkormányzatnál – erősítette meg Mogyorósi Péter, a ház számvizsgáló bizottságából – de nem jártunk szerencsével, pedig ez ikonikus épület.” A pályázatot a házat kezelő cég készítette el, s Papné Jakab Margit közös képviselő elmondta, hogy komoly levéltári kutatást folytattak, de 1887 előttről ők sem találtak adatokat.

„Ha volt is valami a grund sarkán, aligha lehetett nagy épület” – mondta Dr. Takáts Attila, aki bár csak 16 éve lakik a házban, bejárta minden szegletét a múlt emlékeit kutatva. Ő nem látta ráépítés nyomát, a hulló vakolat alól kibukkanó szerkezeti elemek egységet mutatnak az egész házban. Néhány éve, amikor felbontották az udvar egy részét, remélte, hogy megtalálják a grund fűrészüzemének nyomait, amiről az a szóbeszéd járta, hogy a ház alapjaiba temették hajdanán. De nem találtak semmit.

Az egységes stílusú Pál utca 2–4. a környező házakhoz hasonlóan vízszintesen tagolt homlokzatú, ettől olyan, minta ráépítés történt volna, és valóban ott állhatott már grund mellett. Zergényi úr véleménye is az, hogy a Pál utca 6. helyén lehetett a grund bejárata. Molnár azt írja: „A palánkja a Pál utca felől húzódott végig. Jobbról-balról két nagy ház határolja, s hátul… igen, hátul volt az, ami a grundot nagyszerűvé, érdekessé tette. Itt tudniillik egy másik nagy telek következett. Ezt a másik nagy telket egy gőzfűrészelő cég bérelte, s a telek telis-tele volt farakásokkal. Szabályos kockákba rakva állott itt az ölfa, s a hatalmas kockák közt kis utcák voltak. Valóságos labirintus. Ötven-hatvan kis szűk utca keresztezte egymást a néma, sötét farakások közt…”

Én egy hatalmas grundot kerestem, de ehelyett egy hatalmas épületet találtam. A Pál utca 2–4. ugyanis a Pál utca egyharmadát, a Mária utcai szakasz kétharmadát elfoglalja. És ha a később épült Pál utca 6. mellett is állt ház, a grund már nem olyan hatalmas, csupán egy jókora házteleknyi a Pál utca felől, a Mária utcai bejárattól pedig egy hosszú telek, amit palánkkerítés határolt a Csepregi utca felől. A gyermeki fantáziában ez maga a világ, nem kétséges.

Szöveg: Bányay Géza; Fotó: Huszár Boglárka, Reich Károly; Budapest Levéltára , Grundsuli.eu

- - -

Grund a Grundon

Aki a Pál utcai grund hangulatát akarja újraélni gyermekeivel, a Nagy Templom utcai Grundban ma is megteheti. Mann Dániel és barátai 2007-ben nyitották meg az emlékjátszóhelyet, ahol biztonságos farakások közt folyhat a bújócska, a felnőttek pedig közösségi térre találnak.

« vissza