Stratégia és Vízió

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2007-ben kezdett el a Kis- és Nagykörút közötti kerületrész egységes megújításáról gondolkodni. Ez a terület, a szoros értelemben vett Belvároshoz csatlakozva - méretével és környezeti-gazdasági erejével Fővárosunk méltó szívévé válhat. Még ugyan ebben az évben megszületett a döntés a „Budapest Európa Belvárosa Kulturális-gazdasági Fejlesztési Program” megindításáról, amelynek célja Belső-Józsefváros, a Palotanegyed megújítása.

A Program Palotanegyed adottságaira építve szervezi a megújítást. Kiemelt cél az akcióterületen egykor jellemző gazdasági aktivitás újbóli felpezsdítése, a kiskereskedők, helyi vállalkozók és a civil kör „mozgósítása”, helyzetének előmozdítása, a negyednek a városban betöltött gazdasági vonzerejének stabilizálása és erősítése. Ez a vonzerő erősödik tovább a Nagykörúton belüli városrész egységes kulturális örökségi területté alakításával, inspiratív környezet létrehozásával, kreatív munkahelyek teremtésével. Mindez pedig a fenntartható fejlődés tiszteletben tartásával párosul, itt válik a program integrálttá, hiszen a gazdasági fejlesztések, a kulturális értékek és a környezeti feltételek javítása azonos figyelmet kap.

Budapest szerves fejlődéséhez elengedhetetlenül szükség van arra, hogy önkormányzati, kormányzati, piaci és civil szereplők részvételével egységesen megújuljon Budapest Belvárosa  Ez az egységes és mégis sokarculatú terület határozza meg a Főváros arculatát. Itt helyezkedik el a Budapestre jellemző, 19. század végén kialakult egybefüggő eklektikus-szecessziós városmag domináns része, amelyet az 1867 és 1914 közötti intenzív városfejlődés hozott létre, és ez az eklektikus-szecessziós épületállomány szinte „Hungaricumnak” számít, hiszen Európában máshol nem található egységesen, ilyen nagy számban előforduló eklektikus épület. 


A kerületi stratégia a tudás és kultúra alapú gazdaságfejlesztésben jelöli ki a negyed jövőjének alapját. A „Budapest Európa Belvárosa Kulturális-gazdaság Fejlesztési Program” eredményeképpen a vendéglátás, a kulturális gazdaság és a vonzerőgazdaság szereplőinek jelenléte erősödik, és ezen keresztül jelentős számú munkahely kialakítását segíti elő. Ugyancsak ezt az irányt erősíti az újonnan létrehozott H13 Diák-, és Vállalkozásfejlesztési Központ. A programban megjelenő legfontosabb környezeti cél, hogy a kerület közterületei és épületei megfelelő környezetet jelentsenek a megújuló kerület társadalmi-gazdasági változásainak. Alapvető cél tehát a kerületrész közterületeinek minőségi megújítása, vonzó, korszerű, igényes és fenntartható lakókörnyezet létrehozása.

Jövőképünk egy pezsgő, népszerű, toleráns és szeretett városrész, ahol fiatalok, középkorúak és idősek, helyi lakosok és idelátogatók egymás mellett, kölcsönös harmóniában élnek.

Az Európa Belvárosa Program előzményei

2007 első felében az erzsébetvárosi Önkormányzat, a Józsefvárosi Önkormányzat és a Terézvárosi Önkormányzat összefogásában, Rév8 Zrt. által kidolgozásra került a három kerület Kis- és Nagykörút közé eső kerületrészét komplexen kezelő kulturális gazdaságfejlesztési program - „Európa Belvárosa Program"- megvalósíthatósági tanulmánya.

A program jelentőségéhez és nagyságához mérhető, a fejlesztések megvalósításához szükséges külső forrást a „Közép-Magyarországi Operatív Program 5.2.2./B, Budapesti integrált városfejlesztési program – Budapesti kerületi központok fejlesztésére” kiírt uniós pályázati felhívása nyújtotta.

2008. május 15-én
 Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy indulni kíván a Közép-Magyarországi Operatív Program 5.2.2./B, Budapesti integrált városfejlesztési program – Budapesti kerületi központok fejlesztésére” kiírt kétfordulós uniós pályázatán az "Európa Belvárosa Budapest, Palotanegyed városrehabilitációja" című projektjavaslattal.

2009. február 24-én 
a kétfordulós pályázati eljárás elsó forulója keretében született meg az előzetes támogató döntés, amelyben Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányadó Hatósága a „Budapest Európa Belvárosa Kulturális-gazdaság Fejlesztési Program, Józsefváros Palotanegyed” című pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte.

2009. szeptember 16-én a fél éves projektfejlesztési időszakot követően benyújtásra került a második fordulós pályázati csomag.

2009. november 27-én 
megszületett a végső bírálati döntés, amely eredményeképp az "Európa Belvárosa Program" c. projekt 899.999.788. Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

2010. április 30-án lépett hatályba a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nevében eljáró Pro Régió Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. között megkötött Támogatási Szerződés.

A helyi együttműködés kezdetei

2009. január 28. Lakosság Fórum: Palotanegyedben tervezett közlekedési változások (forgalomcsökkentés, mélygarázs-építés, forgalmi rend változása) bemutatása

2009. február 25.  Lakossági Fórum: A Palotanegyed köztisztasága és közterületeinek használata, biztonsága

2009. március 25.
 Lakossági Fórum: Önkormányzati vagyongazdálkodás és vagyonkezelés a Palotanegyedben (ingatlantulajdon, bérlemények

2009. április 22.
 Lakossági Fórum: A közterület-rehabilitáció első szakasza: a Mária utca

2009. április 22.
 Együttműködési megállapodás születése a CaPE Civilek a Palotanegyedért Egyesület és Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. között a Palotanegyed fejlesztése és felvirágoztatása érdekében.

2009. május 13. Lakossági Fórum: A Palotanegyed várható forgalomtechnikai változásai, a Mária utca tervezett funkcióváltása

2009. május 27.
 Vállalkozói fórum: Gazdaságfejlesztés a Palotanegyedben, az Európa Belvárosa Program keretében

2009. június 10.
 Lakossági Fórum: A Palotanegyedben tervezett forgalomtechnikai változások: a Horánszky utca - Gutenberg tér – Kőfaragó utca – Gyulai Pál utca felújítása és funkcióváltása

Közterületi program - Megújult öt közterület

A projektelem célja vegyes forgalmú és gyalogos utcaszakaszok által egy egységes közterület hálózatának megteremtése, tekintettel a már meglévő értékes közterületi elemek és turisztegy egységesikai attrakciók összekapcsolására, a terület ellátását biztosító közlekedési, parkolási és logisztikai hálózatokra. Az erősen közlekedési szempontok szerint kialakított közterületek átalakítása, a „hely” funkció megteremtése, illetve az utcák gyalogosbaráttá tétele – járdák kiszélesítésével, zöldfelületek kialakításával - a program kiemelt része.

A terület külső megjelenésében kulcsfontosságú szerep jut a közterületeknek. Az itt lakók érdekeinek figyelembe vételével a meglévő és a jövőben várt turisztikai, kereskedelmi tevékenységek igényei, továbbá városképi szempontok alapján a jelenlegi állapotok beavatkozást igényelnek. A megújuló közterületek jelentős mértékben hozzájárulnak a negyed attraktivitásának növeléséhez, a „korabeli” hangulat felidézéséhez. A vonzó környezet további beruházásokat indukál, és összefüggésben a Program egyéb projektelemeivel alapot nyújt a negyed tartós megújulásához.

A Rév8 Zrt. hat lakossági fórumon vitatta meg a negyedet érintő közterületi fejlesztéseket. A helyi lakossággal folytatott közvetlen párbeszéd során dőltek el az egyes utcaszakaszok funkciói, kerültek kiválasztásra a burkolat típusok, az ültetendő növényfajták, valamint a kihelyezendő utcabútorok.


Közterület

 
   Szakaszhatár

Gyulai Pál utca

   Rákóczi út – Kőfaragó utca 

Kőfaragó utca

   Vas utca – Gutenberg tér 

Gutenberg tér

   -

Horánszky utca 

   Bródy S. utca – Krúdy Gy. utca

Mária utca

   Bródy S. utca – Lőrinc pap tér


Díszvilágítási program - A Palotanegyed öt jellegzetes épülete kapott díszkivilágítást

A díszvilágítási program a közterületeken, közösségi tereken eltöltött időintervallumot hivatott kitolni az esti avagy éjszakai órákra: a városok teljesen más hangulatot árasztanak nappal, mint sötétedés után.  A „turista létnek” fontos napszaka az este, ezért az eltöltött esti órákat szeretnénk hangulatosabbá, kellemesebbé varázsolni. A projekt további fontos szerepe, hogy ráirányítsa a figyelmet a negyedben található építészeti és kulturális értékekre, ezzel is növelve a várorész és a kerület ismertségét, presztízsét.

Fontos, hogy az emberek szeressenek a közterületeken maradni sötétedés után is, anélkül, hogy biztonságérzetük csökkenne. Ehhez nagymértékben járul hozzá a közterületek megvilágítottsága. A közterek megvilágítottságát elérhetjük egyszerű világító testekkel, de élhetünk a művészi igényességgel megkomponált díszvilágítással. A díszvilágítás funkcionalitásán túl új értékkel gazdagítja az utcák látványát, önmagában is apropót nyújtva egy esti sétához.

A díszvilágítás többet jelent, mint az épületek kivilágítása. A díszvilágítás során olyan látványos, művészi eszközök alkalmazhatóak, amelyek hozzájárulhatnak az elfeledett műemlékek újbóli felfedezéséhez, védelméhez, megőrzéséhez és bemutatásához. 

A Projekt keretében a Palotanegyed öt épületének homlokzatán került kiépítésre LED-es díszvilágítási rendszer:

Bródy S. u. 19.

Épült: 1897, stílus: Eklektikus

Horánszky u. 1. 

Épült: 1936, stílus: Bauhaus, tervező: Taussig Béla, Róth Zsigmond

Horánszky u. 13. 

Épült: 1878, stílus: Eklektikus, Tervező: Pucher József
Fővárosi védelem alatt áll

Mikszáth K. tér 2. 
Épült: 1891, stílus: Eklektikus
Műemléki környezet

Vas u. 16.
Épült: 1845 körül, stílus: Klasszicista
Műemléki környezet

H13. Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ

A Palotanegyed megújulási folyamatába illeszthető a fővárosi védettséget élvező, a városnegyed közepén található épület, a Horánszky utca 13. felújítása és funkcióváltása. Az épület 1878-ben épült Pucher József tervei alapján, eklektikus stílusban. 2009-ig az önkormányzati tulajdonban lévő, elhanyagolt állapotú épület lakóházként funkcionált.

A kialakuló egységes közterületi rendszer középpontjában elhelyezkedő épület az egyetemi városrészben egy kulturális- és szellemi központ, közösségi tér kialakítására ad módot. 

A negyed egyetemi központ jellegének hangsúlyozása nem véletlen. A területet napról-napra mintegy 20.000 diák látogatja, ezért fontos célkitűzés, hogy az itt tanuló diákok az oktatási intézmények látogatásán túl is megtalálják helyben az életkori sajátosságoknak megfelelő szükséges kiegészítő szolgáltatásokat. Meg kell teremteni a hátteret a kreatív energiák, elképzelések kibontakoztatásához a nap valamennyi szakában. Így az épület a diákközpont fiunkció keretében helyet biztosít workshopoknak, szellemi munkacsoportoknak, műhelyfoglalkozásoknak, galériának, stb., ezáltal teret ad a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

Az új épület önmagában egy integrált projekt, hiszen a funkcióváltás eredményeként az épületben kap a negyed információs feladatait ellátó Információs Pont, valamint az ugyancsak az Európa Belvárosa Program részét képező „Vállalkozásfelesztési Központ”, de a Városkép funkció keretében az épület homlokzati díszvilágítása is megvalósult.

A H13. intézményről további információkat a Horánszky utca 13. menüpont alatt, valamint a www.h13.hu weboldalon találhatnak.

Helyi gazdaságfejlesztés

A programelem célja a terület vonzerejének növelése, a figyelem felkeltése a negyed értékeire, és turisztikai célú hasznosítása, ami a helyi lakosok számára elérhető szolgáltatások bővülésével is jár. Új színfoltok megjelenítése, közösségi terek létrehozása és fenntartása a feladat. Reményeink szerint a megvalósult és a jövőben tervezett programok hatására közvetlenül és közvetett módon is új funkciók és kívánt vállalkozások is megtelepednek az akcióterületen, amelyek hozzájárulnak a „kreatív miliő” kialakulásához.

A Palotanegyed kulturális gazdaság-fejlesztési programja olyan városi környezet kialakítására irányul, amely hozzájárulhat a helyi gazdasági szereplők versenyképességéhez. Ehhez szükség van helyi szerveződések jelenlétére, akik akár "utcaszövetség" mintájára az önkormányzattal és a helyi lakossággal együttműködve ügyelnek a köztisztaságra, a közbiztonságra és dolgoznak az egységes arculat kialakításán, a helyi értékek feltárásán. Úgy látjuk, hogy a kiskereskedelem kiemelkedő szerepet kap ebben, ami szükségessé teszi a helyi vállalkozók segítését, támogatását.

Speciális Piacok Projekt

Palotanegyed legtöbb tere jelenleg nem tölti be funkcióját. A projekt célja a negyed közterületeinek élettel való megtöltése, a terek multifunkciós hasznosítása, valós közösségi terek létrehozása, a gazdasági tér élénkítése, a helyi vállalkozások erősítése.

Könyvpiac - Gutenberg tér

A belvárosi antik és használtkönyv piac a kozmopolita nagyváros elengedhetetlen része, ugyanakkor elsőrangú hétvégi programlehetőség helyieknek és – idegen nyelvű kínálatot feltételezve – turistáknak egyaránt.A hely, ahol életre kelhet a hiánypótló intézmény, nem is lehetne máshol, mint a Gutenberg téren, ami azon túl, hogy nevében hordozza leendő funkcióját, kellemes sétával érhető el a Múzeum körútról, ami az elmúlt évtizedek során spontán fejlődés révén vált Budapest elsőszámú antikvárius utcájává.Célunk, hogy a Budapesten még nem bevezetett, de a világ számos nagyvárosában sikeresen működő rendszeres (használt)könyvpiacot honosítsunk meg a Palotanegyedben. 2010 nyarán a Gutenberg téri könyvpiacot havonta 2 alkalommal rendezzük meg, alkalmanként eltérő kínálattal, amely ösztönzi a látogatókat/vásárlókat, hogy ismételten – akár valamennyi alkalommal – ellátogassanak a könyvpiacra. A könyvpiacot kulturális, szórakoztató produkciók és gyermekfoglalkozások, vetélkedők népszerűsítik azokon a szombatokon, amikor nem jelentkezik párhuzamosan a Palotanegyed Piacok helyi vállalkozók piaca.

Palotanegyed Piacok - Mikszáth tér – Krúdy Gy u. – Lőrinc pap tér – Pollack Mihály tér

A hétvégi időpontokra szervezett piac a negyed – esetenként a teljes kerület - hagyományos, vagy innovatív, belvárosias jellegű, azaz a Palotanegyedben és a kerületben támogatni kívánt típusú tevékenységet folytató kereskedőinek/szolgáltatóinak biztosít lehetőséget arra, hogy egy-egy napra kitelepedve megismertessék a közönséggel tevékenységüket. 2010 nyarán két 4 napos rendezvénysorozat formájában jelentkeznek a Palotanegyed Piacok. A helyi vállalkozások és a rájuk alapozott piacok népszerűsítését, a kellő látogatottság elérését kulturális kísérőrendezvények, gyermekfoglalkozások és intenzív kampány segítik.A helyi vállalkozók, civilek közreműködési készségét a piacra alapozott – és a Program megvalósításában való közreműködéshez, a piacokra való kitelepüléshez kötött - közös reklám lehetőség biztosításával kívánjuk javítani. Az egy-egy hétvégére a piacra történő kitelepülés az érintett helyi vállalkozók részére nem azonnali eladások, megrendelések formájában hoz hasznot, hanem a minőségi kulturális produkciókkal vonzóvá tett piac emeli eseménnyé a helyi vállalkozók törekvéseit, ami hosszútávon hívja fel a figyelmet a negyed, a kerület kiskereskedőire, szolgáltatóira. Célunk, hogy a piac olyan eseménnyé nője ki magát, amin a részvétel önmagában emeli az adott vállalkozó presztízsét, mind kerületi, mind budapesti szinten.

Mint az eddigiekből kiderült a piacok törzsközönségét alkotják azok a budapestiek, akik az átlagosnál talán kicsit többet költhetnek élelmiszerekre, használati tárgyakra és kultúrára, emellett tudatos vásárlók, minőségi termékeket keresnek és ezért áldozni is hajlandóak. Nézeteink szerint egyre több ilyen ember él Budapesten, és a tudatos vásárló egyik ismérve, hogy egy jól működő piacra akár távolabbi kerületekből is ellátogat.Civil együttműködő partnereink körében végzett megkérdezések tanúsítják, hogy a negyed lakóiban él az igény a piacon, mint hagyományos közösségi eseményen való részvételre, mint vásárló és, mint árus egyaránt. A speciális piacok programnak a helyi kulturális-gazdasági adottságok közé való szerves beágyazottságát érzékelteti ez a helyi lakossági igény, aminek első, népszerű megmutatkozási formája a 2009. július 25-én a Medence Csoport, a Civilek a Palotanegyedért Egyesület és Rév8 Zrt. által a Mikszáth Kálmán téren megrendezett nyitott udvar közösségi bolhapiac. A civil szervezésű közösségi piacok tervezett jövőbeli meghonosítása és a Speciális piacok projektelem kölcsönösen erősítik egymást.

Vállalkozásfejlesztési Központ

Az Örökségvédelem projektelem keretében megújuló Horánszky utca 13. sz. alatti Diákközpontban kap helyet a Vállalkozásfejlesztési Központ, ami inkubációs központként védett munkateret biztosít kezdő vállalkozások számára. Az inkubációs központ szolgáltatásai között szerepelnek olyan, a vállalkozások beindításához nélkülözhetetlen alapok, mint a szerver, postafiók, vagy tárgyalóhelyiség, de 4db önálló, szükség esetén összenyitható irodahelyiséget is kialakítunk, ahová a programban résztvevők nyilvános pályázat útján kerülnek be, maximum két éves időszakra a működési költségek vállalása mellett. A program megvalósításában a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara VIII. kerületi tagszervezete, mint tapasztalattal, és referenciával bíró partnerszervezet működik közre: koordinálja a vállalkozói inkubációs programot, tanácsadással, infrastruktúrával, szakmai információkkal látja el a kezdő vállalkozókat.

Vállalkozási információs adatbázis

A projekt részeként felállított, a programot és a városrész fejlesztéseit népszerűsítő jelen internetes portálon a Palotanegyed üzleteit, szolgáltatóit és vendéglótó ipari egységeit összegyűjtő, tevékenységüket és nyitvatartási idejüket feltüntető, a vállalkozásokat térképen is elhelyező on-line adatbázist hozunk létre a közeljövőben. Az adatbázis elsősorban a kisebb, önálló honlappal nem rendelkező üzleti vállalkozások, illetve a környék lakossága, a városrészben dolgozók számára jelenthet segítséget a vevőkör kiterjesztésében, illetve a megfelelő üzlet, szolgáltató megtalálásában.

Kulturális GPSÖnkormányzati helyiségek hatékony hasznosítása

Palotanegyedben az önkormányzati nem lakáscélú helyiségek egynegyede üresen áll, hasznosítatlan. A számos üresen álló, leromlott állapotú helyiség erősen meghatározza a városképet, és egyes területeken az ún. „broken windows” effektus megjelenésének kockázatát is magában hordozza. Az önkormányzati nyilvántartás alapján a negyedben található üres önkormányzati helyiségállomány elhelyezkedése, minősége meglehetősen mozaikos képet mutat. Az üres helyiségek kb. 10%-a alkalmas jelenleg is magas színvonalú szolgáltatás kiszolgálására (utcai bejárat, földszinti elhelyezkedés, elfogadható fizikai-műszaki állapot): ezek azok a hasznosítatlan ingatlanok, amelyek a gazdaságfejlesztés szempontjából kiemelt jelentőségűek. A helyi gazdasági élet fellendítésének záloga az adottságokkal való élni tudás és az innovációs potenciál kiaknázása. Olyan, a kreatív iparágat képviselő vállalkozásokat kell bevonzani a térségbe, amelyek kínálatuk minősége és egyedisége révén képesek kiterjedt vevőkört kialakítani és hosszú távon megtartani. Ezek tipikusan azok a ipar- és képzőművészeti termékek, galériák különleges használati tárgyak, ruházati cikkek, kiegészítők stb. amelyek nem képezik a bevásárlóközpontok és plázák kínálatát. A kreatív iparágak alatt azon tevékenységeket értjük, amelyek gyökere az egyéni kreativitásban, képzettségben és képességekben rejlik, és amelyek képesek a szellemi tulajdon létrehozásán és felhasználásán keresztül jólétet és munkahelyeket teremteni. A kreatív ipart 12 szektor alapján határozzák meg: elektronikus és nyomtatott sajtó; reklám- és hirdetési ipar; film és videó; szoftverkészítés és digitális játékfejlesztés; építészet; könyvkiadás; zene; előadó-művészet; képzőművészet; iparművészet; formatervezés és divattervezés; művészeti és antik piac; kézművesség. Ezen szektorok némelyike Budapesten még nagyon korlátozottan van jelen, ugyanakkor a meglévő példák jól mutatják, hogy az igény folyamatosan nő. A magas minőségi színvonalú és széles választékú megoldásokkal kialakítható a „kreatív negyed – kreatív város” imázs.A negyed élettel való megtöltésének ezen formáját közvetlen és közvetett eszközzel tervezzük elérni:A Józsefvárosi Önkormányzat 2008-ban Ifjú vállalkozói programot indított annak érdekében, hogy a fiatal vállalkozók kedvező feltételekkel jussanak üzlethelyiséghez a Palotanegyed forgalmas területein. A pályázat célja kettős: egyfelől a kezdő vállalkozók pályájuk elején igénylik a legnagyobb támogatást, hiszen komoly döntésen vannak túl azáltal, hogy nem munkavállalóként, hanem munkaadóként vesznek részt a társadalomban. Ebben a kezdeti stádiumban nyújt segítséget az Önkormányzat helyiség biztosításával. Másfelől az együttműködés az Önkormányzat számára is előnyös, hiszen javul a városkép és a használatra átadott ingatlanhelyiségek esetében megfékezhető az állagromlás.A negyedben kialakuló utcaszövetségek által teremtett vásárlóbarát környezet nem csak a keresletet vonzza, hanem közvetett módon további vállalkozások betelepedését is indukálja. A később megjelenő üzletek már automatikusan bekapcsolódnak az „utcaszövetségekbe”, igazodnak a meglévő üzletek színvonalához, ami megakadályozza a terület kereskedelmi szolgáltatásainak minőségi romlását és a vásárlók, illetve fogyasztók által közkedvelt, ember léptékű, gyalogosbarát vásárló övezet alakul ki. A kulturális-gazdaság fejlesztés integrált szemlét módjában a Speciális piacok projekt és a Belső-Józsefvárosi szolgáltatási környezet programelem kölcsönösen támaszkodik egymásra: az aktív kulturális élet keresletet eredményez a kulturális ipar vállalkozásai számára. A jellegzetesen egyéni és mikrovállalkozások alkotta kulturális és kreatív ipar kínálatának fejlesztésével a terület egyéb gazdasági ágaiban működő vállalkozások versenyképességük növelését biztosító, magas hozzáadott értéket előállító szolgáltatásokhoz juthatnak hozzá.

Utcaszövetségek

A projektelem támogatja a helyi vállalkozókat, kiskereskedőket és a vendéglátóipar szereplőit informális önigazgató szervezetek létrehozásában („utcaszövetségek”). Az utcaszövetségek elsődleges célja, hogy a vállalkozások kialakítsanak egy közös – az üzleti és lakossági szereplők érdekeit egyaránt figyelembe vevő - szabályrendszert, üzleti-etikai kódexet, és nyomonkövessék a közös szabályrendszer betartatását (közterületek használata, tisztántartása és megóvása, monitoring, közbiztonság, közös marketingstratégia, a helyi „brand” megteremtése; a vevőkör időbeosztásához sikeresebben alkalmazkodó nyitvatartási idők egységes bevezetése az üzletekben).