Kerületi hírek

Egyetemi hallgatók és oktatók pályázhatnak bérlakásra

2016. augusztus 18.

A Józsefvárosi Önkormányzat lakáspályázatot írt ki a kerületben található felsőoktatási intézményben tanuló diákok, valamint oktatók, tanárok és kutatók részére. A pályázatok benyújtásának határideje augusztus 31.

A hallgatók számára kiírt pályázaton azok vehetnek részt, akik a VIII. kerületben székhellyel, vagy telephellyel rendelkező felsőoktatási intézményben tanulnak, illetve az első, vagy másod felsőfokú végzettségi szint befejezését követően a következő szintű képzésre felvételt nyertek. Továbbá legalább 1 félévet sikeresen elvégeztek, és igazolják, hogy saját maguknak és az együttköltöző hozzátartozóiknak az egy főre jutó 6 havi átlag nettó bevétele eléri a megpályázott lakás lakbérének a kétszeresét.
 
Az oktatók, tanárok és kutatók részére kiírt pályázaton szintén a józsefvárosi felsőoktatási intézményben oktató, tanár, vagy kutatói munkakört betöltő személy vehet részt. Ezen túl legalább 6 hónapos folyamatos munkaviszonnyal kell rendelkeznie, továbbá szükséges igazolni, hogy saját magának és a vele együtt költöző hozzátartozóinak az egy főre jutó havi nettó bevétele eléri a megpályázott lakás lakbérének a kétszeresét.
 
A részletes kiírást és a további pályázati feltételeket az alábbi linkeken találja:

 
Oktatói pályázat 

« vissza