Lakossági tájékoztatás

Ne felejtse el meghosszabbítani parkolási engedélyét!

2019. január 28.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Parkolási Igazgatóság felhívja a tisztelt gépjárműtulajdonosok figyelmét, hogy a várakozási hozzájárulások (parkolási engedélyek) határideje hamarosan lejár, így azok meghosszabbítása szükséges! A lakossági várakozási hozzájárulás február 28-ig, a gazdálkodói várakozási hozzájárulás január 31-ig, az egészségügyi várakozási hozzájárulás január 31-ig érvényes.


 Lakossági várakozási hozzájárulás


Az éves várakozási hozzájárulás (parkolási engedély) nem alanyi jogon jár, kizárólag kérelemre adható ki. Lakossági várakozási engedély kiadható annak a személynek, akinek: 
1. van bejelentett, állandó lakcíme (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány),
2. tulajdonosa/üzembentartója a gépjárműnek (forgalmi engedély szerint), 
3. a járműve érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezik (forgalomból kivont vagy lejárt műszaki vizsgával rendelkező járműre engedély nemadható),
4. a gépjárművén nincs parkolási- és pótdíjhátralék nyilvántartva,
5. nincs súlyadóhátralék nyilvántartva a nevén,
 
Céges (munkáltatótól kizárólagos használatra kapott) gépjármű esetében a lakossági várakozási engedély kiadható annak a személynek, akinek:

1. van bejelentett, állandó lakcíme (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány),
2. a munkáltatója a gépjármű üzembentartója (ennek hiányában tulajdonosa), vagy a munkáltatója lízingeli/tartósbérleti szerződéssel üzemelteti, és akinek kizárólagos használatra odaadja a gépkocsit (forgalmi engedély; munkáltatói nyilatkozat; lízinget/tartósbérletet igazoló nyomtatvány),
3. a járműve érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezik (forgalomból kivont vagy lejárt műszaki vizsgával rendelkező járműre engedély nem adható),
4. a gépjárművén nincs parkolási- és pótdíjhátralék nyilvántartva,
5. nincs súlyadóhátralék nyilvántartva,
6. van a cégadatokról igazolása (egy évnél nem régebbi aláírási címpéldány és cégkivonat másolata),
A lakossági várakozási hozzájárulás 2019.01.02. napjától ügyfélszolgálatunkon személyesen vagy ÜGYFÉLABLAK rendszerünkön online folyamatosan igényelhető.
A lakossági várakozási engedélynek – lakosonként – az első gépjárműre történő igénylése eljárási díjmentes. Az esetleges várakozás elkerülése érdekében célszerű igénybe venni az online ügyintézést: ugyfelablak.jgk.hu
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ügyfélablak rendszerünkben történő regisztráció során a bejelentkezéshez szükséges regisztráció a Citromail, továbbá a Freemail szolgáltatók használata során problémák merülhetnek fel, ezért amennyiben lehetőség van rá, a regisztráció során szíveskedjenek kerülni ezen email szolgáltató által üzemeltetett email címet.


Gazdálkodói várakozási hozzájárulás


Gazdálkodói várakozási hozzájárulás – kérelemre – annak a gazdálkodónak adható, amelynek székhelye, telephelye vagy fióktelepe a kerület várakozási övezet területén van, az általa megjelölt olyan személygépkocsikra, három- vagy négykerekű motorkerékpárokra, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárokra, vagy 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsikra, amelyeknek a gazdálkodó az üzembentartója. A gazdálkodói várakozási hozzájárulás a kerület közúti várakozóhelyein 50% kedvezményes díjú és üzemidőn belül időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. 
A gazdálkodói várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:
1. székhely, telephely, fióktelep stb. a kerület fizető övezet területén van,
2. a cégadatok igazolása (egy évnél nem régebbi aláírási címpéldány és cégkivonat másolata),
3. a cég a gépjármű tulajdonosa/üzembentartója (forgalmi engedély),
4. A jármű érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezik (forgalomból kivont vagy lejárt műszaki vizsgával rendelkező járműre engedély nem adható),
5. a gépjárművön nincs parkolási- és pótdíjhátralék nyilvántartva,
6. nincs súlyadóhátralék nyilvántartva a cég nevén 
7. 3.000 Ft költségtérítést megfizette.
Az 50% díjkedvezmény a megfelelő parkoló kártyával történő jegyvásárláskor vagy a mobiltelefonos díjfizetési rendszer használatával kifizetett parkoláskor érvényesíthető.


Egészségügyi várakozási hozzájárulás


Egészségügyi várakozási hozzájárulás – kérelemre – a területi kötelezettséget vállaló háziorvos és gyermekorvos, illetve ezek asszisztense, a védőnő, valamint az önkormányzattal szerződéses viszonyban az adott területen a szociális házi gondozási tevékenységben részt vevő személynek adható, az általa megjelölt egy darab személygépkocsira, továbbá a területi kötelezettséget vállaló otthoni szakápolási szolgálatok, illetve a támogató szolgáltatásokat ellátó szervezetek által megjelölt személygépkocsikra.
Az egészségügyi várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:
1. a gépjárműadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása,
2. az alábbi szervezetek által kiállított igazolás:
a) háziorvos és gyermekorvos, illetve ezek asszisztense által benyújtott kérelem esetén a kerületi egészségügyi szolgálat,
b) védőnő által benyújtott kérelem esetén a kerületi védőnői szolgálat,
c) otthoni szakápolási szolgálatot, illetve támogató szolgáltatást nyújtó által benyújtott kérelem esetén az egészségügyi szakszolgálat és a területileg illetékes kerületi önkormányzat.
3. A jármű érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezik (forgalomból kivont vagy lejárt műszaki vizsgával rendelkező járműre engedély nem adható),
4. a gépjárművön nincs parkolási- és pótdíjhátralék nyilvántartva,
5. a 3000 Ft költségtérítés megfizetése,

 
A Parkolási Igazgatóság ügyfélszolgálatának címe, telefonszáma és nyitvatartási ideje:


1084 Budapest Német utca 17-19., Tel: 06-1-299-7000
Hétfő: 9:00 - 17:00
Kedd: 9:00 - 17:00
Szerda: 9:00 - 18:00
Csütörtök: 9:00 - 17:00
Péntek: 9:00 – 16:00
 
Ügyfélszolgálatunk látogatottsága 09:00-10:00 valamint 11:00 és 13:00között kiemelkedő.
Fentiekre tekintettel az esetleges várakozás elkerülése érdekében célszerű ügyfélszolgálatunkat a fenti időintervallumokon kívül igénybe venni illetve az online ügyintézést előnyben részesíteni.


Pótdíjfizetés


Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy esetleges pótdíjfizetési kötelezettségüket az alábbiak szerint teljesíthetik:
- a parkolójegy kiadó automata használatával
- készpénz átutalással
- személyesen ügyfélszolgálatunk pénztárában.
- regisztráció után, ONLINE az ügyfélablakon keresztül bankkártyával is! (ugyfelablak.jgk.hu)


Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Parkolási Igazgatóság
 

« vissza